Okresní šachový svaz v Novém Jičíně

 

 D o d a t e k

 

k soutěžnímu řádu pro soutěže družstev pořádaných OŠS v Novém Jičíně

 

     Tento dodatek upřesňuje sportovně-technické dokumenty soutěží družstev pořádaných OŠS v Novém Jičíně v souladu se Soutěžním řádem  Šachového svazu ČR na podmínky okresu Nový Jičín.

 

Článek 2.4.7

     Zápis o utkání odešle kapitán domácích řídícímu soutěže e-mailem  nebo SMS ,výjimky se schvalují na losovací schůzi.

     Pořadatel či rozhodčí není povinen zasílat řídícím OP a OS zápisy partií.

 

Článek 2.5.1

     Komise rozhodčích aktualizuje seznam rozhodčích okresu minimálně jednou ročně, včetně doplnění dalšími rozhodčími, kteří jsou oprávněni rozhodovat mistrovské soutěže pořádané OŠS.

     OŠS doporučuje kapitánům družstev, aby mistrovská utkání byla řízena rozhodčími uvedenými v seznamu rozhodčích okresu.

     Družstvo, které si vyžádá delegaci rozhodčího, je povinno hradit rozhodčímu náklady podle platných směrnic.

     Pokud bude delegaci rozhodčích provádět OŠS, vzhledem k šetření finančních prostředků bude přednostně delegovat „domácí“ rozhodčí.

 

 

Článek 2.9

     O postihu, výši pokuty z porušování řádů a směrnic a vyhlášení kontumačního výsledku za závažné porušování řádů a směrnic rozhoduje OŠS na základě návrhu STK.

 

 

Článek 3.5.5

   Soupisky je možno doplňovat do 31.12. a to nejvýše do počtu volných míst na soupisce. Doplnění od 1. ledna jen o nové hráče a technický přestup, rovněž nejvýše do počtu volných míst na soupisce. Doplňované hráče možno uvést na libovolném místě soupisky.

     Hráč může nastoupit až po schválení řídícím OP nebo OS a uvedením ve zpravodaji z jednotlivých kol.

 

Článek 3.5.6

     Tento článek nebude OŠS uplatňovat.

 

Článek 3.6.1

     Jednotný začátek utkání je stanoven na 9.00 hod. a hracím dnem je neděle. Změny schvaluje STK.

 

Čas na rozmyšlenou:

Tempo hry  je 90 minut na 40 tahů  + 30 minut do konce partie s přidávánim 30  vteřin za každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče za povinného použití digitálních hodin.

Domácí družstvo je povinno nastavit digitální hodiny  a dále mít k dispozici návod na jejich obsluhu v českém jazyce. Za počáteční nastavení hodin před začátkem zápasu  zodpovídá domácí      družstvo. Případné spory  řeší rozhodčí.  ( Text tohoto bodu převzat z rozpisu KP a KS).

 

 

 

Projednáno a schváleno dne 20.4.2016 na Konferenci OŠS v Mořkově ( beze změn , pouze aktualizace.)

 

Zpracoval: Fabík Jan