Usnesení Konference Okresního Šachového Svazu Nový Jičín 20. 4. 2016

 

1. Okresní konference bere na vědomí:

         a) Zprávu předsedy OVV Jana Fabíka

         b) Zprávy jednotlivých komisí

         c) Informace o konferencích MKŠS a ŠSČR od p. Nováka

         d) Informace z Valné hromady ČUS NJ od delegáta p. Fabíka

                                                         e) Předběžný kalendář OMŠL 2016/2017:   říjen Frenštát p. R.

                                                                    listopad Mořkov

                                                                    prosinec Nový Jičín

                                                                    leden Petřvald

                                                                    únor Kopřivnice

                                                                       březen Fulnek

                                      - dle dohody přítomných delegátů jednotlivých oddílů.

                                             Přesné termíny OMŠL budou upřesněny na losovací schůzi v Mořkově dne:21. 9. 2016

 

2. Konference schvaluje:

         a) Zprávu o hospodaření za rok 2015

         b) Rozpočet OŠS pro rok 2016

         c) Vypsání mistrovských soutěží družstev pro období 2016/17 - s přihláškami do 31. 8. 2016

         d) Dodatek soutěžního řádu

         e) Propozice Okresní Mládežnické Šachové Ligy pro sezónu 2016/17

        

3. Konference ukládá:

         a) VV zodpovědně hospodařit s prostředky OŠS

         b) VV a STK uspořádat OP a OS družstev

         c) VV a Komisi Mládeže uspořádat Okresní Mládežnickou Šachovou Ligu okresu Nový Jičín

         d) VV trvale se snažit o uspořádání OP jednotlivců

         e) Oddílům okresu při změně adresy, tel. čísla, e-mailu apod. funkcionáře (ů), tuto změnu

                     oznámit VV OŠS a VV MKŠS

      

 

Za návrhovou komisi:     Marek Tománek