Zápis č. 2/2016 z Konference OŠS Nový Jičín konané v Mořkově dne 20. 4. 2016

 

Přítomni: Novák Jiří (předseda MKŠS) Mgr. Bořivoj Zeman, p. Karel Zeman (Kopřivnice), Jan Fabík,  Jaromír Hromádka (Mořkov), ing. Miroslav Hýl, Marek Tománek (Petřvald),  Halamíček Robert, Jaroslav Literák (Frenštát), p. Rudolf Langer, Zdeněk Babiš (Bílovec),Zdeněk Šnyta ( STK OŠS N.J.)

 

Pořad jednání probíhal dle programu na pozvánce a schválené doklady jsou uvedeny v samostatných přílohách.

K bodu: 1. Zahájení provedl a Konferenci řídil  p. Jan Fabík.

K bodu: 2. Předsedou Návrhové komise byl zvolen p. Marek Tománek, ostatní komise voleny nebyly. K bodu: 3. Zprávu o činnosti VV OŠS přednesl p. Jan  Fabík. Viz. příloha

      Zprávu komise rozhodčích přednesl p. Jan Fabík – viz. příloha.

      Zpráva komise STK přednes p.Zdeněk Šnyta

K bodu: 4. Zprávu o hospodaření přednesl p. Karel Zeman – viz. příloha.

K bodu: 5. Zprávu revizní komise přednesl p. Jaromír Hromádka

K bodu: 6. Informace z Konference  MKŠS a ŠSČR přednesl p. Jiří Novák který před Svým vystoupením

                   Ocenil dosavadní práci Karla Zemana a předal mu „ Stříbrnou Plaketu 2.stupně za Zásluhy“

K bodu: 7. Rozpočet  OŠS bude operativně upřesňován dle zásad a dokumentů přijatých usnesením

     této konference - viz příloha.

K bodu: 8.  Konference  ČUS Nový Jičín  proběhla již14.4.2016 o průběhu a zvolení nového VV ČUS      

                     N.Jičín informoval p.Fabík . podrobnější infor. Na webu: nj.cuscz.cz

K bodu: 9. Návrh na usnesení přednesl p. Tománek Marek. Schváleno ve znění viz příloha.

                    Dále byly v samostatném hlasování schváleny tyto samostatné dokumenty:

a)   Vypsání soutěží družstev OP  –Upraven počet družstev na  6 / hrát 2 kola - viz příloha.

b)   Dodatek  SŘ - jen aktualizace, viz příloha.

c)   Rozpis Okresní Mládežnické Šachové Ligy 2016/2017  - jen aktualizace, viz příloha.

d)   Termíny OMŠL a místa konání dle přihlášení přítomných oddílů:

 Přesné datum akce oddíly oznámí na losovací schůzi 21. 9. 2016.

Předběžné Termíny : Říjen 2016   Frenštát p.R

                                      Listopad 2016  Mořkov

                                      Prosinec 2016 N. Jičín – nepotvrzeno

                                      Leden  2017  Petřvald

                                      Únor    2017  Kopřivnice

                                      Březen 2017  Fulnek  - nepotvrzeno

K bodu: 10. Diskuse – Jiří Novák – výzva oddílům k práci s mládeží, uvedeno mnoho příkladů

Další beseda a dotazy na p.Nováka pokračovala dále i mimo rámec Konference

          

 

Zapsal:    Jan Fabík                                                                               Za VV OŠS    Jan Fabík

Ověřil:  Marek Tománek