Usnesení Konference Okresního Šachového Svazu Nový Jičín 11. 4. 2018

 

 

1. Okresní konference bere na vědomí:

  a) Zprávu předsedy OVV Jana Fabíka

  b) Zprávy jednotlivých komisí v aktualizovaném znění dle připomínek Konference

  c) Informaci o konferenci MKŠS a ŠSČR od předsedy OVV Jana Fabíka

  d) Předběžný kalendář OMŠL 2018/2019  říjen Frenštát p. R.

                                                                       listopad Mořkov

                                                                       prosinec Nový Jičín

                                                                       leden Petřvald

                                                                       únor Kopřivnice

                                                                       březen Bílovec

       - dle dohody přítomných delegátů jednotlivých oddílů.

       Přesné termíny OMŠL budou upřesněny na losovací schůzi v Mořkově dne 19. 9. 2018.

 

2. Konference schvaluje:

  a) Zprávu o hospodaření za rok 2017

  b) Rozpočet OŠS pro rok 2018

  c) Vypsání mistrovských soutěží družstev pro období 2018/19 – s přihláškami do 31. 8. 2018

  d) Dodatek soutěžního řádu

  e) Propozice Okresní Mládežnické Šachové Ligy pro sezónu 2018/19

 

3. Konference volí: Delegáta na Valnou hromadu ČUS N. J. Jana Fabíka

 

4. Konference ukládá:

  a) VV zodpovědně hospodařit s prostředky OŠS

  b) VV a STK uspořádat OP a OS družstev

  c) VV a Komisi Mládeže uspořádat Okresní Mládežnickou Šachovou Ligu okresu Nový Jičín

  d) VV trvale se snažit o uspořádání OP jednotlivců

  e) Oddílům okresu při změně adresy, tel. čísla, e-mailu apod. funkcionáře (ů), tuto změnu

       oznámit VV OŠS a VV MKŠS

      

 

Za návrhovou a mandátovou komisi: Marek Tománek a Radim Friedel