OV ŠS Nový Jičín V Y P I S U J E

mistrovskou soutěž družstev pro období 2018/2019

 

     Okresní výkonný výbor Okresního šachového svazu v Novém Jičíně vypisuje pro mistrovské soutěže  šachových družstev  okresu pro období 2018/19 následující :

1. Struktura soutěží :

     Okresní přebor (OP)  : jedna skupina maximálně o 12-ti účastnících osmičlenných smíšených   družstev (muži, ženy, mládež)

Okresní soutěž (OS)   : jedna či více skupin maximálně o 12ti účastnících dle počtu přihlášených pětičlenných smíšených družstev(muži,ženy,mládež)

     Pokud se přihlásí šest  či méně družstev – bude se hrát dvoukolově, když  sedm  družstev – bude se hrát jednokolově + nástavba – podle umístění 1 – 4 družstvo jednokolově o postup a ostatní  družstva zůstanou na pořadí  ze základní soutěže . Získané body obou částí se sčítají. Číslo losu v nástavbové části se stanoví dle pořadí dosaženém v základní části.

Při účasti osmi až dvanácti družstev se hraje jednokolově bez nádstavby.

 2. Právo účasti :

OP : sestupující z krajské soutěže :    dle sezóny 2017/18

        stávající účastníci :                     dle sezóny 2017/18

        postupující z OS    :                    dle sezóny 201/18

        a další přihlášena družstva po schválení OV OŠ 

OS: Přihlášená družstva Okresu Nový Jičín 

 3. Soutěže řídí VV OŠS prostřednictvím sport. Technické komise (STK)

    řídící OP –   Zdeněk ŠNYTA, 747 67 Hrabyně 201

                         mobil 739 623 862, email: snytacek@seznam.cz

 

    řídící OS – Jaromír SOCHA, I. Šustaly 1085, 742 21 Kopřivnice

                       mob. 732 963 732 email: jaromir.socha@o2active.cz

4. Termínový kalendář :

Termíny projednání OŠS na své srpnové schůzi s návazností na krajské soutěže (OP –   krajský přebor, OS – krajská soutěž)

5. Všeobecná opatření :

Všichni účastníci jsou povinni se řídit pravidly FIDE, soutěžním řádem, tímto Vypsáním, dodatkem S.Ř., pokyny OŠS, STK a řídících soutěží.

Družstva se přihlašují do soutěží přihláškou zaslanou do 31. srpna 2018

Předsedovi  OŠS na adresu : fabik.jan@centrum.cz

Soupisky družstev nutno zaslat  Předsedovi  OŠS  :  fabik.jan@centrum.cz do 17.září 2018

Oddíl jehož družstvo(a)  startuje(í) ve vyšších soutěžích  musí předložit současně své soupisky družstev z těchto  vyšších soutěžích.( viz.: SŘ. Soupiska 3.5.2. d,)

Losování proběhne ve středu  19. září 2018 od 16,00 hod  na losovací schůzi v Mořkově .Zástupci družstev (nejlépe jejich kapitáni) si přinesou doklad o zaplacení startovného, případně uhradí přímo na místě.

Startovné : OP – 200,- Kč                             OS – 150,- Kč  Hotově  pokladníkovi OŠS na  losovací  schůzi

Zápočet Ela : OP – 400,-Kč                          OS – 200,- Kč  Hotově  pokladníkovi  OŠS na  losovací  schůzi

Poplatek za cizince: Dle Ekonomické směrnice ŠSČR         Hotově pokladníkovi   OŠS na  losovací  schůzi

Losování řídí osoba pověřená VV OŠS případně zástupce STK.

Pokud se přihlásí více družstev z jednoho oddílu do jedné skupiny, uplatní řídící losování tzn. “řízené losování” a přidělí těmto družstvům taková losovací čísla, která vyhoví oprávněným požadavkům družstev a budou v souladu se soutěžním řádem.

Je samozřejmé, že zástupci družstev si před losování včas připraví zdůvodněné požadavky, např. Na změnu termínu, změnu začátku utkání, rozhodování rozhodčím. Schválené změny pak budou zveřejněny ve Zpravodaji OP nebo OS a tím se stanou pro všechny účastníky závazné.

Odhlášenému družstvu propadne startovné ve prospěch OŠS. Soutěže jsou ratingovány pro zápočet na ELO ČR. Soupiska musí obsahovat náležitosti předepsané Soutěžním řádem, článek 3.5 až 3.5.4.(3.5.1.j.

Hodnocení:     1.     BODY      3b-výhra ; 1b – remíza ; 0b – prohra

2.      SKÓRE

3.      POČET VÝHER

4.      VZÁJEMNÝ ZÁPAS   

6. Určení postupu a sestupu :

 

 

7. Platnost :

     

Tento rozpis byl schválen na konferenci OŠS N.Jičín  v Mořkově  dne 11.4.2018

a ruší platnost předcházejících rozpisů. (  provedena aktualizace termínů a počtu družstev v soutěži )

 

   Změny :    Aktualizace termínů.SŘ. Soupiska 3.5.2 d, 

                                                                                                                        Zpracoval: Jan Fabík