Zpráva  Předsedy  VV  OŠS Nový Jičín  za uplynulé  období.     V Mořkově  dne:11.4.2018

 

Vážení šachoví přátelé, ve funkci předsedy Okresního výkonného výboru  N.Jičín  působím  po svém  zvolení   Konferenci 3 roky..  Ve funkci člena výkonného výboru našeho okresu pak působím od roku  1974, což je 44 let.  Bohužel  ochota pracovat v dobrovolných  a bezplatných  fukcích se naprosto vytrácí .    VV  OŠS N. Jičín  už několik let ve svém plánu práce  stanovil 4 schůze  ročně.  Tento počet je dostačující pro zabezpečení  našich skromných plánů. Co pokládám za nejdůležitější  je, aby se na plánovanou schůzi dostavili lidé kteří si prostudují plán schůzí a připraví si svá stanoviska  a náměty k projednávaným bodům. Mlčení na schůzi je pro mne znamením  že dotyčný se na schůzi nijak nepřipravil a nemá zájem o dění v okrese.   Další slabinou našeho okresu je skutečnost že nemáme oddíl který by plnil funkci lídra okresu  a snesl srovnání s lídry jiných okresů (  Fr.Místek, Orlová, D.Benešov,Opava apod.) Tuto funkci lídra nemůže splnit vesnice  ale město s větším počtem obyvatel. Je důležité že se podařilo uspořádat 6 kol  OMŠL, všechna kola byly dobře připravena  , za což všem pořadatelům děkuji .   Pro následující ročník OMŠL je důležité aby termíny jednotlivých kol byly stanoveny už na losovací schůzi a předešlo se improvizacím . Letos je termín losovací schůze stanoven na 19.září 2018  v 16.00 hodin a konat se bude opět v Mořkově.   Předem děkuji  pořadatelům kteří se přihlásí v dostatečném předstihu před termínem  losovací  schůze .V letošním ročníku OMŠL v několika kolech startovali žáci Zlínského kraje .  Tato spolupráce a kontakty ( mám na mysli především Vsetínský okres) s jinými žáky může být obohacením pro naše žáky. Dávám na zvážení možnost pořádat OP družstev žáků.Dle zatím ústního sdělení  TJ Fulnek nebude pořádat 6.kolo OMŠL 2018/2019

Jak je uvedeno v zápise č.1/2018 k pořádání jednoho kola OMŠL 2018/2019 se hlásí oddíl

Spartak  Bílovec  .  Pořadí jednotlivých pořadatelů je třeba dohodnout na této konferenci

aby jednotliví  pořadatelé mohli nahlásit  konečné datum pořádání svého kola.

   Okresní Přebor Družstev  ZŠ 2017  proběhl dne: 13.prosince 2017  v Mořkově.

   V kategorie: „  A“  startovalo   6 družstev

                            „B“  startovalo   6 družstev   

                            „C“ nebyla uspořádána

Celkem  se této akce zůčastnilo  53 žáků -  družstva 48 + 5 náhradníků

Viz. výsledkové  listiny – obdržely zúčastněné družstva   jednotlivých ZŠ a Gym. + KM MKŠS  Samostaným dlouholetým problémem je absence  OP jednotlivců (mužů a žen). Tento úkol stále trvá  . Pokus o pořádání v minulosti ztroskotal na nízkém počtu přihlášenných. Svou zápornou roli sehrál nízký cenový fond( absence sponzorů).

        Při hodnocení dvouleté  činnosti  VV OŠS  N.Jičín  se zdržuji  jakékoliv překotné kritiky  jednotlivých členů.  Spolehlivým pomocníkem je mi Karel Zeman. Bohužel ne  všechny  oddíly   našeho  okresu splnily v termínu svou povinnost včasné registrace svých členů. Viz.příloha.   Stanovme si jen takové úkoly které jsme  schopni a ochotni plnit . Nikdo Nás přece  k ničemu nemůže nutit.

                                                                                                       Za pozornost děkuje  Jan  Fabík