Šachový oddíl TJ Sokol Skalička

 

Vás zve na 18. ročník rapid turnaje

Memoriál Ing. Josefa Vozáka

 

Který se uskuteční v sobotu 16. května 2020 v Sokolovně ve Skaličce.

 

Přihlášky do turnaje:

·         Zasílejte na email vozakjar@seznam.cz – org. pracovník Jaromír Vozák, tel: 608 367 823

(v přihlášce nutno uvést přesný název týmu a jméno kapitána, aby nedocházelo k omylům)

·         Termín zaslání – od 1. 4. do 10. 5. 2020 (potvrzení příjmu přihlášky pořadatelem)

 

Hrací systém:

·         Hrají čtyřčlenná družstva, rapid partie na 2 x 15 minut. Nasazení dle švýcarského systému. Olympijský způsob.

·         Počet družstev nebude omezen. (Pořadatel však nemusí přijmout pozdě přihlášené.)

·         Družstvo může tvořit i více hráčů, kteří se mohou střídat, ale je potřeba nahlásit větší počet hráčů a dodržet pořadí soupisky.

 

Prezentace a začátek:

·         Zahájení turnaje v 9.00 hod.

·         Prezentace od 8.15 do 8.45 hod.

 

Startovné:

·         Je stanoveno na 200 Kč za družstvo a k tomu 100 Kč za každého hráče. Bude se hradit při prezentaci.

·         Ze startovného bude použito na úhradu obědu a svačiny pro každého hráče a na finanční odměny.

 

Občerstvení:

·         Zabezpečen oběd a svačina. (Bude hrazeno ze startovného.)

·         Fungující bufet v průběhu celého dne (včetně piva na čepu) a jídla.

·         Ke kávě se budou podávat tradiční domácí pecáky.

 

Ceny:

·         Oceněny budou věcnými cenami nejlepší družstva, nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích, týmy s nižším elo průměrem, nejlepší žáci apod.

·         Finanční ocenění bude rozepsáno až v den turnaje.

 

Ostatní:

·         Možnost zajištění ubytování v Hranicích. (Nutno dohodnout předem.)

·         Odpoledne po turnaji bude organizovaný tradiční turnaj v bleskovce.

·         Pořadí a finanční ceny loňského ročníku jsou v samostatné příloze.

 

Srdečně Zvou šachisté ze Skaličky.